Prawda w procesie karnym

26.02.2013

11 marca br. odbędzie się wrocławskie seminarium karnoprocesowe.

Konferencję, zatytułowaną „Pojęcie, miejsce i znaczenie prawdy w procesie karnym”, otworzy prof. dr hab. Włodzimierz Gromski, dziekan WPAiE we Wrocławiu. Prof. dr hab. Jerzy Zajadło przedstawi teoretyczne i filozoficzno-prawne pojęcie prawdy. Następnie, prof. dr hab. Paweł Wiliński wygłosi prelekcję na temat konstytucyjnych podstaw zasady prawdy materialnej. Prof. dr hab. Stanisław Waltoś, natomiast, opowie o zasadach prawdy materialnej w obowiązującym modelu procesu karnego, a prof. dr hab. Piotr Hofmański – o zasadach prawdy w postulowanym modelu procesu karnego. W drugim panelu, wystąpi dr Wojciech Jasiński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego wykład będzie dotyczył modelu procesu karnego i efektywność dochodzenia do prawdy. O aksjologicznych uwarunkowaniach ograniczeń w dochodzeniu do prawdy materialnej w procesie karnym będzie mówił prof. UG dr hab. Sławomir Steinborn. Naczelną Radę Adwokacką reprezentować będzie adw. prof. UWr dr hab. Jacek Giezek, wiceprzewodniczący Komisji Legislacyjnej NRA.

Organizatorem i gospodarzem seminarium jest katedra postępowania karnego wydziału prawa, administracji i ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.00. Zakończenie planowane jest ok. godz. 16.00.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego  na adres katedry postępowania karnego z dopiskiem „Wrocławskie Seminarium Karnoprocesowe 2013” lub na adres mailowy karolina.kremens@prawo.uni.wroc.pl.

Udział w konferencji umożliwi adwokatom zdobycie punktów w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Czytaj:

Plakat


Harmonogram

Formularz zgłoszeniowy

Tagi: zaproszenie, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email