Prawa dziecka prawami człowieka

04.04.2013

Na temat ochrony praw dziecka w Polsce rozmawiać będą uczestnicy konferencji, która odbędzie się 27 kwietnia w Gdańsku.

Do udziału w konferencji zaproszone zostały osoby, które szczególnie często w swojej pracy zawodowej spotykają się z problemem łamania praw dziecka. W pierwszym panelu, prelekcje wygłoszą: prof. SWPS dr hab. Marek Piechowiak, były Rzecznik Praw Dziecka, dr Paweł Jaros, doradca Rzecznika Praw Dziecka oraz Elżbieta Czyż z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Tematami wykładów będą kolejno: „Prawa dziecka prawami człowieka”, „Rzecznik Praw dziecka jako instytucjonalna gwarancja ochrony praw dziecka”, oraz „Doświadczenia organizacji pozarządowych w sytuacjach łamania praw dziecka”. (Dr Paweł Jaros zastąpi panią adw. Ewę Milewską-Celińską, pierwotnie przewidzianą w programie)

W ramach drugiego panelu, adw. dr Magdalena Sykulska-Przybysz, członek KPCz przy NRA, opowie o prawie do wychowania w rodzinie i do kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie będzie tematem wykładu dr Wojciecha Wiewiórowskiego, prezesa GIODO. Prawa dziecka do swobody wyznania i światopoglądu przedstawi prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło. Ostatni wykład w tej części konferencji, który wygłosi dr Magdalena Błażek, będzie dotyczył praw dziecka do poszanowania jego godności i odrębności.

W programie trzeciego panelu znajdą się prelekcje: prof. dr hab. Moniki Płatek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Zakładu Kryminologii, Renaty Durdy z Instytutu Psychologii Zdrowia, kierownika Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, r.pr. Sylwii Zarzyckiej, prezesa Fundacji „Między Niebem a Ziemią”, r.pr. Olgi Trochy z Fundacji „Dzieci Niczyje”, oraz Małgorzaty Szuleki z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Tematami wystąpień będą: „Dziecko jako uczestnik procesu karnego i postępowania w sprawach nieletnich”, „Realizacja prawa do życia bez przemocy i ochrony przed poniżającym traktowaniem oczyma organizacji pozarządowych”, „Prawa dziecka chorego wynikające z Konwencji o prawach dziecka a sytuacja prawna dziecka chorego w Polsce – prawo zabezpieczenia społecznego w Polsce”, „Dziecko jako ofiara przemocy – problemy praktyczne”, oraz „Wnioski z raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dot. udziału dziecka w postępowaniu karnym i cywilnym”.

Poszczególne panele moderować będą członkowie Komisji Praw Człowieka przy NRA: adw. dr Grzegorz Kuczyński, adw. Justyna Metelska oraz adw. Katarzyna Szoda-Wolska. Zwieńczeniem każdej części konferencji będzie dyskusja z udziałem uczestników spotkania.

Konferencja, organizowana przez Komisję Praw Człowieka przy NRA, odbędzie się w hotelu Hilton przy ul. Targ Rybny 1 w Gdańsku.

Za udział w konferencji przysługiwać będą punkty w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów.

Organizatorzy dziękują za wsparcie finansowe Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

Czytaj: program

Tagi: człowieka, zaproszenie, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email