Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych – zaproszenie

19.10.2016

W obliczu narastającego zagrożenia bezpieczeństwa coraz poważniejszym problemem będzie kwestia pozyskiwania informacji przez organy ścigania i służby specjalne. Zagadnienie to będzie omawiane podczas konferencji, organizowanej w dniach 16-17 listopada w Warszawie przez Wydział Prawa, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz przez Polskie Stowarzyszenie Poligraferów.

Poza sesjami plenarnymi planowane są w trakcie konferencji warsztaty poświęcone różnym zagadnieniom szczegółowym, m.in. profilowaniu psychologicznemu sprawców aktów terroru, pozyskiwaniu informacji w Internecie, wykorzystaniu badań poligraficznych do pozyskiwania informacji czy też technikom prowadzenia przesłuchań i wywiadów.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: swps.pl 

Czytaj zaproszenie

Tagi: konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email