Polsko-francuskie spojrzenie na adwokaturę

19.03.2013

16 maja br. odbędzie się konferencja pt. „Współczesne problemy adwokatury: spojrzenie polsko-francuskie”.

Spotkanie otworzą: adw. Ziemisław Gintowt, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, oraz adw. Wiesław Szczepiński.

W pierwszej części konferencji paneliści opowiedzą o „Konfliktach interesów w kontekście rozwijającej się korporacyjnej formy świadczenia usług”. Głos zabiorą: adw. Thomas Baudesson, członek prezydium Paryskiej Rady Adwokackiej, adw. Grzegorz Majewski, prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, oraz adw. Tomasz Wardyński. Moderatorem pierwszego panelu będzie adw. dr Marcin Olechowski.

Kolejny panel pt. „Adwokat w społeczeństwie cyfrowym” moderować będzie adw. Justyna Metelska, członek Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Wśród prelegentów zasiądą: Christiane Féral-Schuhl, dziekan Paryskiej Rady Adwokackiej, sędzia Grzegorz Karaś, zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych przy Ministerstwie Sprawiedliwości, i adw. Tomasz Korczyński, zastępca członka ORA w Warszawie.

Tematem ostatniej części konferencji będzie „Problematyka certyfikacji specjalizacji adwokatów”. Dyskusję moderować będzie adw. prof. Katarzyna Bilewska, członek ORA w Warszawie. Uczestnictwo w panelu potwierdzili: adw. Didier Chambeau, członek francuskiej Krajowej Rady Adwokackiej oraz zarządca i skarbnik francuskiego Centrum Kształcenia Adwokatów, adw. Jakub Jacyna, zastępca sekretarza ORA w Warszawie, oraz adw. Marek Niedużak.

Uczestnicy spotkają się o godz. 9:30 w siedzibie ORA w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 49.

Czytaj: zaproszenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email