Polski Kongres Fuzji i Przejęć

07.01.2013

Instytut Allerhanda zaprasza na Polski Kongres Fuzji i Przejęć, który odbędzie się 24 stycznia w Warszawie.

Fuzje i przejęcia są złożonym i multidyscyplinarnym procesem, w który zaangażowanych jest wielu doradców z różnych obszarów wiedzy. Stąd też uczestnikami kongresu będą zarówno przedstawiciele świata nauki jak również praktycy, mający wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, przedstawiciele firm doradczych, prawnicy, regulatorzy rynku, nadzorcy publiczni, audytorzy, przedstawiciele sektora finansowego, politycy, dziennikarze, komentatorzy życia gospodarczego oraz właściciele spółek będących podmiotami aktywnymi na rynku fuzji i przejęć. Kongres adresowany jest również do menedżerów najwyższego szczebla, którzy planują w swojej strategii rozwój poprzez akwizycję bądź fuzję.

 Wśród tematów m.in.:  • Anatomia transakcji M&A
- Współpraca banku, kancelarii i przedsiębiorcy

- Due diligence w procesach fuzji i przejęć

- Struktura transakcji z uwzględnieniem specyfiki giełdowej

- Regulacje podatkowe jako determinanta struktury transakcji  • Różne możliwości finansowania transakcji fuzji i przejęć
- Finansowanie dłużne

- Rynek PE/ VC – stan obecny a perspektywy rozwoju

- Pomoc publiczna przy procesie prywatyzacji

- Regulacje podatkowe jako determinanta wyboru finansowania  • Fuzje i przejęcia z punktu widzenia regulatorów
- Warunki notyfikacji oraz procedura w procesie koncentracji

- Wpływ organów nadzoru na praktykę transakcyjną, czy potrzebne są zmiany?

- Sprzeciwy organów nadzoru  • Post Merger Integration
- Spory prawne będące konsekwencją transakcji

- Arbitraż jako narzędzie rozwiązywania sporów

- Nowe kraje kupców i sprzedawców, różnice w kulturze, które mogą wpłynąć na transakcję  • Perspektywy dla M&A w roku 2013
Za udział w kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

Więcej informacji na www.fuzje.allerhand.pl

 

Tagi: konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email