Polska delegacja do CCBE za ochroną praw jednostki przy retencji danych

02.04.2014

Za większą ochroną praw jednostki do prywatności opowiada się polska delegacja do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w stanowisku przekazanym tej Radzie. Sygnatariuszy niepokoi ryzyko nadużyć, jakie mogą występować  na gruncie obecnej europejskiej dyrektywy, dotyczącej retencji danych i uchwalonego na jej podstawie prawa krajowego.

Polska delegacja przypomina też o debacie, jaka toczy się w całej Europie, na temat zgodności z prawami podstawowymi jednostek działań służb publicznych, sięgających do danych, w szczególności billingów. Można z niej wywnioskować, że stopień ochrony praw jednostki w obowiązującym prawie europejskim i ustawodawstwach krajowych jest niewystarczający. Autorzy stanowiska przywołują przykład Polski, podkreślając ryzyko nadużyć wobec jednostek na gruncie obecnej europejskiej dyrektywy i uchwalonego na jej podstawie prawa krajowego. Polska implementacja dyrektywy od kilku lat jest przedmiotem ożywionej debaty publicznej, prowadzonej z udziałem polskiej Adwokatury.

Debata ta już zaowocowała zmianą części przepisów prawa telekomunikacyjnego, negatywnym raportem Najwyższej Izby Kontroli oraz skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów  dotyczących dostępu do danych informatycznych przez szereg służb państwowych, w tym przez służby specjalne. W postępowaniu zainicjowanym przez połączone wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuratora Generalnego Trybunał od dziś, 1 kwietnia, zajmuje się kwestią pominięcia w zakwestionowanych przepisach regulacji wyłączającej z kręgu podmiotów, które mogą być poddane kontroli operacyjnej, kategorii osób, od których pozyskanie informacji objętych tajemnicą m.in. adwokacką, dziennikarską, notarialną, radcy prawnego i lekarską, podlega zakazom dowodowym. Do udziału w rozprawie została zaproszona Naczelna Rada Adwokacka.

Zobacz stanowisko polskiej delegacji do CCBE (wersja polska)

Zobacz stanowisko polskiej delegacji do CCBE (wersja angielska)

 

adw. Magdalena Sykulska

adw. Dominika Stępińska-Duch

 

 

Tagi: UE, europejskie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email