Polscy adwokaci uczestnikami forum w Kijowie

08.07.2014

Delegacja Naczelnej Rady Adwokackiej w skład której weszli adwokaci: Justyna Mazur, Jarosław Szczepaniak i Piotr Osiewacz wróciła z Kijowa, gdzie reprezentowała adwokaturę polską na I Międzynarodowym Forum „Szlaki rozwoju Adwokatury Ukraińskiej w Unii Europejskiej”, które odbyło się w dniach 4-6 lipca.

Obok delegacji polskich adwokatów w spotkaniu wzięli udział goście z Francji, Hiszpanii, Litwy,  Niemiec i USA. Gospodarze Forum – Kijowska Rada Adwokatów, podzielili obrady na dwie części. W pierwszej zaproszeni goście zabrali głos w sprawach związanych z rolą adwokatury w Unii Europejskiej oraz międzynarodowych standardach działalności adwokatów. Wykład poświęcony współpracy adwokatury polskiej i ukraińskiej wygłosili adw. Justyna Mazur i adw. Piotr Osiewacz. Wystąpienie spotkało się z dużym aplauzem uczestników spotkania.

Druga część Forum podzielona została na trzy sekcje poświęcone organizacji działalności adwokatów w krajach Europy, reformie sądownictwa karnego oraz ochronie zawodowych praw i gwarancji działalności adwokatów. W ostatnim panelu głos zabrał adw. Jarosław Szczepaniak, przedstawiając zebranym rozwiązania obowiązujące w tym zakresie na terenie Polski.

Po zakończeniu obrad polscy adwokaci wraz z zagranicznymi gośćmi uczestniczyli w uroczystej kolacji zorganizowanej przez Gospodarzy Forum. Wszyscy byli zgodni, że treść wszystkich wystąpień była wysoce merytoryczna, a płynące z nich wnioski pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość rozwoju samorządu adwokackiego Ukrainy. Polska delegacja, nakreślając organizatorom spotkania plan dalszej współpracy obu samorządów, wyraziła gotowość niesienia - w zakresie swoich możliwości - pomocy adwokatom zza naszej wschodniej granicy.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email