Podsumowanie projektu dotyczącego pomocy ofiarom przestępstw

19.12.2013

„Wzmacnianie i rozbudowa Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw w Polsce” - to tytuł projektu, którego celem jest poszerzanie i promocja działań na rzecz ofiar przestępstw poprzez rozbudowę Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw na szczeblu powiatowym, podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i rozwój oraz promocja współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz ofiar przestępstw, jak też wymiana doświadczeń i praktyk w tym zakresie. Adwokatura jest jednym z partnerów ministerstwa w realizacji tego projektu. 

16 grudnia w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Spotkanie zorganizowało ministerstwo sprawiedliwości.

Konferencję otworzył Wojciech Węgrzyn, wiceminister sprawiedliwości. Podziękował wszystkim instytucjom zaangażowanym w realizację projektu. Szczególne podziękowanie padły pod adresem kuratorów sądowych, adwokatów i radców prawnych oraz policji i Rzecznika Praw Obywatelskich.

W toku konferencji prelegenci omawiali założenia projektu, wskazali źródła jego finansowania, przytaczali dane statystyczne. Przykładowo, w 2013 roku w ramach realizacji projektu udzielono 2136 porad prawnych i psychologicznych.  Uruchomiono też telefoniczną linię interwencyjna oraz tzw. niebieską linię.

Prelegenci kolejno omawiali między innymi działania policji w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, przedstawili informację na temat działań podejmowanych przez Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Omówiono także współpracę Kuratorskiej Służby Sądowej z Ośrodkami jak i rezultaty szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz organizacji zajmujących się pomocą pokrzywdzonym przestępstwem.

Szczegółowe dane na temat projektu znajdują się na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

Naczelną Radę Adwokacką reprezentował na konferencji adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

Tagi: ministerstwo, pomoc, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email