Pierwsze Krakowskie Sympozjum Konstytucyjne

13.09.2017

Pierwsze Krakowskie Sympozjum Konstytucyjne, poświęcone problemom wykładni Konstytucji RP, odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim 7 października. Sympozjum będzie okazją do dyskusji w gronie konstytucjonalistów, teoretyków i filozofów prawa oraz prawników praktyków. 

Pogłębiający się kryzys konstytucyjny i ustrojowy, który obserwujemy od dwóch lat oraz przypadająca w tym roku 20. rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej skłoniły środowisko krakowskich konstytucjonalistów i teoretyków prawa do przeprowadzenia interdyscyplinarnej debaty naukowej o problemach związanych z wykładnią ustawy zasadniczej.

Program sympozjum:

10.00-10.15 Otwarcie konferencji

10.15-11.45 S E S J A 1. Specyfika wykładni konstytucji (moderator: dr hab. Tomasz Stawecki, prof. UW)
1. Prof. Tomasz Gizbert-Studnicki, UJ
2. Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, UAM
3. Prof. Zygmunt Tobor, UŚ

Dyskusja
11.45-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.30 S E S J A 2. Wykładnia konstytucji w procesie kontroli konstytucyjności prawa (moderator: dr hab. Ryszard Piotrowski)
1. Dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ
2. Dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ
3. Dr hab. Andrzej Grabowski, UJ

Dyskusja

13.30-14.15 Lunch

14.15-15.45 S E S J A 3. Czy wykładnia Konstytucji ma charakter prawotwórczy? (moderator: dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ)
1. Prof. Jerzy Zajadło, UG
2. Dr hab. Monika Florczak-Wątor, UJ
3. Dr Tomasz Grzybowski, NSA
Dyskusja
15.45-16.15 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Rejestracja uczestnictwa do 15 września na stronie (zobacz stronę). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Tagi: sympozjum, konstytucyjne

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email