Paryski Tydzień Arbitrażowy 1–5 kwietnia

19.03.2019

Paryski Tydzień Arbitrażowy odbędzie się w dniach 1-5 kwietnia w Paryżu (2019 Paris Arbitration Week).

Organizatorzy podkreślają atrakcyjność Paryża jako siedziby międzynarodowego arbitrażu wynikającą z jego strategicznego położenia geograficznego, a także z połączenia tradycji wnoszonej przez instytucje z awangardyzmem zarówno myśli akademickiej, jak i praktyki prawniczej. To czyni też Paryż domem dla najbardziej zróżnicowanego środowiska arbitrażowego. Organizatorzy  wskazują, że międzynarodowy arbitraż stał się częścią DNA Paryża i dowodzi jego historycznej roli jako jednego z najważniejszych światowych centrów rozwoju spraw międzynarodowych.

Tak jak w latach poprzednich, Tydzień rozpocznie się całodniową konferencją zorganizowaną przez wiodącą międzynarodową instytucję arbitrażową - Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (3rd ICC European Conference on International Arbitration). Na całość wydarzenia składać się będzie kilkadziesiąt różnych konferencji, debat i wykładów, organizowanych przez inne instytucje związane z arbitrażem i przez wiele kancelarii prawniczych. Tematyka spotkań jest bardzo bogata i różnorodna; obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: Arbitraż a polityka, Co może wnieść do arbitrażu blockchain i sztuczna inteligencja, Specyfika dowodu ze świadka w arbitrażu, Dopuszczalność nielegalnie uzyskanych dowodów, Ochrona danych osobowych a arbitraż.

Pełna informacja i szczegółowy program konferencji dostępne są na stronie Paris Arbitration Week (zobacz stronę)

Tagi: arbitraż, zagraniczne, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email