Panel prawniczy na Europejskim Kongresie Gospodarczym

19.03.2014

W tym roku po raz pierwszy NRA jest partnerem IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i sesji tematycznej „Bariery prawne wolnego rynku w Polsce”. Do udziału w panelu, zaplanowanym na  9 maja, zaprasza Komisja Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA.  

Kongres trwa trzy dni – od 7 do 9 maja w Katowicach. Panel o barierach prawnych wolnego rynku odbędzie się ostatniego dnia w godzinach 12-14.00 w Hotelu Monopol. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą katalogu najsilniejszych hamulców prawnych blokujących rozwój wolnego rynku, obszarów przeregulowanych i regulowanych wadliwie w polskiej gospodarce, jakości i stabilności stanowionego prawa oraz pytań o to jak reformować polskie prawo a także o rolę w tym procesie środowiska adwokackiego i samorządu gospodarczego oraz efektywność wymiaru sprawiedliwości w sprawach gospodarczych.

Zgodnie z zamierzeniami organizatorów, panel rozpocznie się od wystąpienia prof. Leszka Balcerowicza. Następnie toczyć się będzie dyskusja, w której moderatorami mają być adw. prof. Piotr Kardas oraz adw. prof. Tomasz Siemiątkowski. Wśród panelistów znajdą się m.in. adw. Roman Kusz, adw. dr Łukasz Chojniak, wiceminister sprawiedliwości Wojciech Hajduk, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz liczni przedstawiciele biznesu.

Zapraszamy już dziś do rejestracji na stronie Kongresu. Szczegóły o naszym panelu podamy wkrótce.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to największa impreza gospodarcza w Europie Środkowej. Przez trzy dni trwają debaty i spotkania z udziałem znamienitych gości. Tematyka Kongresu obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy, a wśród nich: bilans przypadającego w maju dziesięciolecia największego dotychczas rozszerzenia Unii Europejskiej, kwestie partnerstwa handlowego z USA, problematykę unijnej polityki bezpieczeństwa energetycznego, odnowy przemysłu w Europie, nowej perspektywy finansowej UE czy zagadnienia migracji.

Agenda Kongresu zawiera blisko sto sesji, które będą uzupełnione o imprezy towarzyszące, spotkania kuluarowe i inne wydarzenia. Pełna agenda dostępna jest na stronie: http://www.eecpoland.eu/agenda/

Bezwzględnym warunkiem, który umożliwi udział w Kongresie jest zarejestrowanie się do 25 kwietnia 2014 r. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia.

Tagi: zaproszenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email