Pamięci prof. Adama Szpunara

29.04.2013

17 maja 2013 r. w Łodzi odbędzie się III Forum Prawa Spółek ,,W stulecie urodzin Profesora Adama Szpunara’’.

Obchody rozpoczną się złożeniem kwiatów przy grobie Profesora w Alei Zasłużonych na Cmentarzu na Dołach w Łodzi. Następnie, goście będą mogli uczestniczyć w uroczystym otwarciu wystawy „Dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Profesora Adama Szpunara (1913-2002)” w holu głównym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Około godz. 10:15 w Auli Czerwonej WPiA UŁ rozpocznie się konferencja poświęcona prof. Adamowi Szpunarowi.

O polskim i międzynarodowym prawie zobowiązań z perspektywy działalności naukowej prof. Adama Szpunara opowie prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Wpływ poglądów prof. Adama Szpunara na orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych przedstawi prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciński, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Prelekcję pt. „Wybrane problemy z zakresu prawa na dobrach niematerialnych” wygłosi prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, przewodniczący Zespołu Prawa Spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Temat prof. dr hab. Wojciecha Pyzioła z Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie dotyczył prawa papierów wartościowych oraz aspektów prawnych odnoszących się do spółek handlowych.

Głos zabiorą także: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska, dziekan WPiA UŁ, prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner, prof. zw. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka.

Organizatorem Forum jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat nad spotkaniem objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera.

Czytaj:

zaproszenie

program

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email