Odbyło się kolejne szkolenie nt. dostępu do obrońcy w sprawach nieletnich

07.02.2018

Kolejne szkolenie na temat dostępu do obrońcy w sprawach nieletnich organizowane wspólnie przez Komisję Praw Człowieka przy NRA i Helsińską Fundacją Praw Człowieka odbyło się 6 lutego tym razem w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu. Zostało przeprowadzone przez adw. Katarzynę Wiśniewską oraz adw. Marcina Wolnego. 

Uczestniczyło w nim ok. 30 adwokatów i aplikantów Izby Wielkopolskiej. W zakresie merytorycznym szkolenia znalazły się problemy dotyczące międzynarodowych standardów w sprawach nieletnich oraz dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie dostępu dzieci do pomocy obrońcy. Poruszono również wybrane zagadnienia z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz dotknięto psychologicznych aspektów pracy z dzieckiem. Każde zagadnienie zilustrowane zostało orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących nieletnich oraz dzieci oskarżonych o popełnieni przestępstwa.

Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia umożliwiające uzyskanie 3 punktów z zakresu doskonalenia zawodowego.

Tagi: szkolenie, prawa człowieka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email