Ochrona prawna w Polsce i Niemczech - seminarium

10.02.2014

We Wrocławiu po raz pierwszy odbyło się seminarium na temat ochrony prawnej przed sądami administracyjnymi w Polsce i Niemczech. Podczas dwudniowych debat – 30 i 31 stycznia - referaty wygłosili prelegenci z obu krajów.

Seminarium zorganizowane zostało przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oraz Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu.

Goście zostali przywitani w siedzibie wrocławskiej ORA przez jej dziekana adw. Andrzeja Grabińskiego, Ryszarda Pęka prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz Ericha Künzlera Prezesa Wyższego Sądu Administracyjnego Saksonii.

Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wykładów Ericha Künzlera „ Jak sąd sprawdza w Europie przestrzeganie praw podstawowych”, adw. Jana Weidemanna „Przegląd ochrony prawnej przed sądami administracyjnymi w Niemczech i działalność adwokata w tej dziedzinie” oraz adw. Magdaleny Abrich „Udział zawodowego pełnomocnika w postępowaniu przed sądami administracyjnymi”.

Okazją do wymiany poglądów i doświadczeń była uroczysta kolacja w Klubie Adwokata w siedzibie ORA we Wrocławiu.

Drugi dzień wykładów miał miejsce w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Swoje wykłady wygłosili prof. nadzw. uwr. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska „Zasada proporcjonalności w prawie Unii Europejskiej i w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE” oraz sędzia Sądu Administracyjnego w Lipsku Alexander Lenz nt. „Ograniczenie spożycia alkoholu na drogach publicznych”.

Uczestnicy spotkania wyrazili wolę kontynuowania wymiany doświadczeń w przyszłym roku na seminarium, którego celem będzie przybliżenie specyfiki postępowania przed sądami polskimi i niemieckimi. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email