O związkach zawodowych od strony prawnej

17.06.2013

„Przedstawicielstwa pracownicze. Stan obecny i tendencje zmian” – pod tym hasłem w dniach 4-5 października br. w Warszawie odbędzie się konferencja zorganizowana przez Zakład Prawa Pracy Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Głównym celem spotkania, oprócz wystąpień wybitnych przedstawicieli nauki, będzie dyskusja na temat aspektów praktycznych z przedstawicielami związków zawodowych oraz pracodawców.

Uczestnicy będą wspólnie poszukiwać rozwiązań zmierzających do racjonalizacji obowiązującego prawa, zwłaszcza w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, stworzenia neutralnego forum partnerów społecznych do wymiany poglądów o roli związkowych i pozazwiązkowych przedstawicielstw pracowniczych, a także opracowania najlepszych praktyk współpracy ze związkami zawodowymi.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie tematyce związków zawodowych i innych form przedstawicielstwa pracowniczego, natomiast w drugim dniu uczestnicy poruszą problem związany z dylematami działania związków zawodowych – konflikt czy współodpowiedzialność za zakład pracy. Jednym z ważniejszych tematów konferencji będzie także dyskusja o tendencjach w rozwoju zbiorowego prawa pracy w Unii Europejskiej.

Konferencja będzie także okazją do inauguracji projektu Zakładu Prawa Pracy INP PAN tj. Forum Zbiorowego Prawa Pracy. Spotkanie jest kierowane w szczególności do osób, które zajmują się naukowo-zbiorowym prawem pracy oraz praktyków – adwokatów, radców prawnych, dyrektorów działów prawnych, działów HR, przedstawicieli związków zawodowych oraz rad pracowników.

Konferencja odbędzie się w sali Lustrzanej, w Pałacu Staszica, przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Koszt uczestnictwa wynosi 350 zł netto. Liczba miejsc jest ograniczona.

Bliższe informacje dotyczące konferencji, w tym jej szczegółowy program, będą dostępne od 1 lipca br. na stronie www.inp.pan.pl. Zapisy również rozpoczną się 1 lipca i trwać będą do 15 września br. Zgłoszenia należy kierować na adres konferencjezppinppan@gmail.com.

Patronem medialnym wydarzenia jest gazeta „Rzeczpospolita”. Koordynatorami konferencji są: adw. Joanna Jasiewicz oraz dr Lena Krysińska-Wnuk.

Program konferencji:

DZIEŃ I, 4 października (piątek)

Związkowe i niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze

Godz. 10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Władysław Czapliński

Godz. 10.15 – 11.00 Związki zawodowe i inne formy przedstawicielstwa pracowniczego. Panorama zagadnień – prof. dr hab. Jerzy Wratny

Godz. 11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

Godz. 11.15 – 11.45 Uprawnienie związków zawodowych w stosunkach pracy –

prof. dr hab. Krzysztof Baran

Godz. 11.45 – 12.15 Status i uprawnienia pozazwiązkowych przedstawicielstw pracowniczych – dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Godz. 12.15 – 12.45 Przedstawicielstwa pracownicze z perspektywy socjologii stosunków przemysłowych – Prof. dr hab. Juliusz Gardawski

Godz. 12.45 – 13.00 Przerwa kawowa

Godz. 13.00 – 13.30 Panel dyskusyjny – Pracodawcy a związki zawodowe oraz inne przedstawicielstwa pracownicze, model współpracy

Moderator – mec. Robert Jędrzejczyk

Uczestnicy dyskusji panelowej: przedstawiciele spółek kapitałowych.

Godz. 13.30 – 14.15 Dyskusja plenarna

DZIEŃ II, 5 października (sobota)

Dylematy działania związków zawodowych. Konflikt czy współodpowiedzialność za zakład pracy.

Godz. 9.30 – 10.00 Układy zbiorowe pracy i inne porozumienia zbiorowe –

prof. dr hab. Ludwik Florek

Godz. 10.00 – 10.30 Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych a potrzeby praktyki –

prof. dr hab. Bogusław Cudowski

Godz. 10.30 – 11.00 Strajki i inne akty protestacyjne w praktyce przedsiębiorstw –

dr Janusz Żołyński (KGHM)

Godz. 11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

Godz. 11.15 – 12.00 Tendencje rozwoju zbiorowego prawa pracy w Unii Europejskiej – gość specjalny

Godz. 12.00 – 12.45 Panel dyskusyjny- Czy istnieje potrzeba nowego zdefiniowania roli związku zawodowego?

Moderator – dr hab. Zbigniew Hajn

Uczestnicy dyskusji panelowej: przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz rad pracowników.

Godz. 12.45 – 13.00 Przerwa kawowa

Godz. 13.00 – 13.45 Dyskusja plenarna

Godz. 13.45 – 14.00 Podsumowanie konferencji – prof. dr hab. Jerzy Wratny

Tagi: zaproszenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email