O zmianach w procedurze karnej na konferencji ZPP

05.03.2014

Do udziału w konferencji - szkoleniu zawodowym dla adwokatów zaprasza Zrzeszenie Prawników Polskich. Wśród tematów m.in. ustawa o przymusowym leczeniu osób skazanych. Konferencja zaplanowana jest na 10-12 kwietnia w Kołobrzegu.

Tematyka dotyczyć będzie prac komisji kodyfikacyjnej prawa karnego i reformy prawa karnego materialnego, reformy procedury cywilnej, zagadnień związanych z opinią sądowo-psychiatryczną i ustawą o przymusowym leczeniu osób skazanych. Zaplanowany jest także panel, dotyczący problematyki procesowego wykorzystania tzw. informatyki śledczej.

Wśród wykładowców znaleźli się m.in.: prof. dr hab. adw. Robert Zawłocki - członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, który będzie mówił o zagadnieniach związanych z nowelizacją kodeksu karnego. Prelekcje wygłosi też prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk - członek zespołu prawa procesowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, dr Jerzy Pobochê - prezes Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, który będzie mówił o zagadnieniach związanych z opinią sądowo psychiatryczną i ustawą o przymusowym leczeniu osób skazanych. Z kolei Damian Kowalczyk – z Instytutu Informatyki Śledczej- Mediarecovery-  poruszy zagadnienia związane z informatyką śledczą na potrzeby postępowania dowodowego.

Konferencja jest kontynuacją cyklu spotkań w ramach Zrzeszenia Prawników Polskich i jego statutowej działalności, czyli krzewienia humanizmu prawniczego.

Patronat nad konferencją objął Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzej Zwara oraz Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek. ZPP współpracowało przy organizacji z Dziekanem ORA w Poznaniu, Dziekanem ORA w Gdańsku, Dziekanem ORA w Szczecinie, Dziekanem ORA w Koszalinie, Dziekanem ORA w Bydgoszczy.

Za udział w szkoleniu będzie można uzyskać 12 punktów w ramach doskonalenia zawodowego. Uczestnicy zakwaterowani będą w Hotelu Aquarius SPA w Kołobrzegu.

Zobacz szczegółowy program i koszty pobytu

Tagi: zaproszenie, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email