O sytuacji prawnej osób transpłciowych w Polsce

11.07.2013

9 lipca 2013 r. w Warszawie, w gmachu Sejmu RP, odbyła się konferencja "Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce. Propozycje zmian legislacyjnych", zorganizowana przez Fundację Trans-Fuzja, Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) oraz posłankę Annę Grodzką. W spotkaniu wzięli udział także adw. Paweł Osik i apl. adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, przedstawiciele Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Konferencja miała na celu przedstawienie podsumowania badań praktyki polskich sądów w zakresie orzekania w sprawach o ustalenie płci metrykalnej oraz przebiegu tych postępowań z perspektywy osób transpłciowych. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę obecnie funkcjonującego modelu zmiany płci metrykalnej oraz wypracowanie na tej podstawie propozycji zmian legislacyjnych, które uwzględniałyby perspektywę ochrony praw człowieka i najnowsze światowe trendy w regulacji tej problematyki. Raport Fundacji Trans-Fuzja i PTPA dostępny jest na stronie internetowej: http://ptpa.org.pl/publikacje

W roli prelegentów konferencji wystąpili m.in. pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, posłanka Anna Grodzka oraz przedstawiciele Fundacji Trans-Fuzja i PTPA.

- Osoby transpłciowe traktowane są jako obywatele drugiej kategorii. Brakuje rozwiązań dotyczących korekty płci – zwracała uwagę Lalka Podobińska, prezeska Fundacji Trans-Fuzja. - Polskie społeczeństwo zmienia się w niebywałym tempie – zauważała min. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, omawiając plany dotyczące wprowadzenia regulacji prawnych w zakresie korekty płci i refundacji takich zabiegów ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Założenia poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk sejmowy nr 1469), określającej procedurę i skutki uzgodnienia płci osób, których tożsamość płciowa różni się od ich płci metrykalnej, relacjonowała posłanka Anna Grodzka.

W trakcie konferencji omówiono założenia projektu „Monitoring przestrzegania przez wymiar sprawiedliwości międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka w postępowaniach dotyczących korekty płci metrykalnej”, który stał się podstawą opracowania raportu. Autorzy badań przedstawili wnioski z przeprowadzonych badań akt sądowych, przeprowadzonych wywiadów i badań społecznego postrzegania trans płciowości wskazując na wzrost akceptacji osób transpłciowych u osób pochodzących z młodszych pokoleń.

Prelegenci dyskutowali także nad uwarunkowaniami i standardami międzynarodowymi w obszarze praw osób trans płciowych oraz przykładami dobrych praktyk w zakresie rozwiązań legislacyjnych w obszarze procedury korekty płci metrykalnej na świecie.

apl. adw. Małgorzata Mączka-Pacholak

 

Tagi: konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email