O mediacjach w Pałacu Prezydenckim

12.09.2014

W ramach Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo” 10 września br. odbyło się seminarium eksperckie „Mediacja jako alternatywna forma rozwiązywania sporów”. Zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego eksperci i naukowcy dyskutowali o możliwościach usprawnienia instytucji mediacji w prawie polskim. Seminarium prowadził Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.


Jednym z zaproszonych ekspertów była adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Spotkanie wpisało się w cykl obchodów 25-lecia odzyskania wolności i niemal zbiegło się z rocznicą pierwszego wystąpienia premiera Tadeusza Mazowieckiego w Sejmie, w trakcie którego podkreślał znaczenie koncyliacyjnego rozwiązywania sporów społecznych i politycznych.

Podczas dyskusji, która nastąpiła po wystąpieniach prelegentów, starano się odpowiedzieć na pytania: jak poprawić obowiązujące przepisy prawne dotyczące mediacji w celu jej usprawnienia? Czy mediator powinien być profesjonalistą? Czy wymogi co do osób pełniących funkcję mediatora powinny być ujednolicone i określone ustawowo? czy możliwa jest mediacja w postępowaniu administracyjnym? Jaki model mediacji byłby najlepszy?

Na zakończenie minister Olgierd Dziekoński zapewnił, że dyskusja na tematy poruszane podczas seminarium będzie kontynuowana w ramach kolejnych spotkań i odwołał się do słów premiera Tadeusza Mazowieckiego, że „logiczną i konieczną konsekwencją przedstawionych zasad, na jakich powinno opierać się państwo, jest dążenie do budowania go na fundamencie prawa”.

 

Tagi: konferencja, mediacje

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email