O arbitrażu i mediacji w międzynarodowym gronie

03.04.2014

Prawnicy i mediatorzy z całego świata spotkali się 28 marca w Nowym Tomyślu na międzynarodowej konferencji pt. „Zastosowanie ADR w wybranych branżach gospodarki”. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce”. Uczestnikom zaprezentowano działalność ośrodków m.in. w Chinach, Azerbejdżanie i Turcji oraz zaprezentowano możliwości współpracy międzynarodowej.

Było to ósme spotkanie z tego cyklu, cieszące się coraz większym zainteresowanie teoretyków i praktyków arbitrażu i mediacji z  kraju i z zagranicy. Konferencja miała charakter otwarty a uczestnictwo w niej było bezpłatne.

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych oraz praktyków arbitrażu i mediacji, w tym duże grono mediatorów. Prelegentami byli wybitni naukowcy i przedstawiciele sądownictwa polubownego oraz ośrodków mediacyjnych z różnych stron świata, m.in. z Chin, Szwecji, Włoch, Azerbejdżanu, Turcji, Gruzji, Niemiec, Federacji Rosyjskiej, Mołdawii, Rumunii, Iranu i Polski. Konferencja odbywała się w trzech językach: angielskim, rosyjskim i angielskim z dostępem do tłumaczenia symultanicznego.

Otwarcia konferencji dokonał Włodzimierz Brych, prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, prezentując liczne grono gości zagranicznych, w tym pana Gu Yan, reprezentującego największą w Azji instytucję arbitrażową CIETAC,  Mateusza Klemenskiego - wicemarszałka województwa wielkopolskiego, posła dr. hab. Killion M.Munyame oraz przedstawicieli władz powiatu.

Konferencja została podzielona na trzy części: część pierwsza i druga dotyczyły mediacji i arbitrażu w wybranych branżach gospodarki polskiej oraz przyszłości ADR, w tym problemów i sporów prawnych w branży budowlanej, zaś część trzecia - międzynarodowej wymiany handlowej a ADR na świecie, w tej części bardzo ciekawe było wystąpienie adwokata Murata Özsunay na temat ustawodawstwa i praktyki mediacyjnej w Turcji.

Uczestnikom zaprezentowano działalność ośrodków m.in. w Chinach, Azerbejdżanie i Turcji oraz zaprezentowano możliwości współpracy międzynarodowej. Wiele ciekawych rozmów i dyskusji, z uwagi na ograniczone ramy czasowe konferencji, toczyło się w jej kuluarach.

Konferencja zorganizowana została przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej pod honorowym patronatem Andrzeja Wilkońskiego, starosty nowotomyskiego, który zauważył, iż tematyka spotkań staje się odpowiedzią na niewydolność sądów, szczególnie gospodarczych oraz przyczynia się do popularyzacji idei, że również inne obszary życia mogą  być rozwiązywane za pomocą arbitrażu i mediacji.

Centrum Mediacyjne przy NRA reprezentowała adw. Katarzyna Przyłuska- Ciszewska. Więcej informacji na temat konferencji i samego Sądu Arbitrażowego znaleźć można na stronie Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej:  www.nig.org.pl/sa.

 

Tagi: konferencja, mediacje, międzynarodowe

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email