Nowy program studiów podyplomowych "Akademia Spółek"

01.09.2014

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie organizuje podyplomowe studia „Akademia Spółek”.

Uczestnicy studiów będą mieli okazję w ciągu dwóch semestrów udoskonalić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie funkcjonowania wszystkich typów spółek handlowych w ujęciu prawno-ekonomicznym.

Zajęcia kierowane są głównie do aplikantów adwokackich i radcowskich oraz do absolwentów wydziałów prawa i administracji oraz wydziałów menedżerskich.

Uczestnictwo adwokatów w Akademii Spółek organizowanej przez Zakład Prawa Gospodarczego SGH spełnia kryteria określone w uchwale NRA z dnia 19 listopada 2011 r. o doskonaleniu zawodowym adwokatów, jako wypełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

Akademia Spółek stanowi rozwiniętą i wzbogaconą formę prowadzonych w latach 2001-2008 Studiów Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek. Dzięki swoim niewątpliwym zaletom, w tym w szczególności: bogatemu programowi, dobrze dobranej kadrze i sprawnej organizacji, studia te zyskały dotychczas ponad 800 słuchaczy.

Więcej informacji na stronie studiów: http://oferta.sgh.waw.pl/pl/SitePages/OfertaDydaktyczna.aspx?PID=111&ST=podyplomowe

Tagi: uniwersytet, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email