Nowy kodeks cywilny a wyzwania współczesności

25.02.2015

„Nowy kodeks cywilny odpowiedzią na wyzwania współczesności" to hasło, pod którym odbędzie się konferencja naukowa, 10 kwietnia w Warszawie. Uczestnicy dyskutować będą nad projektowanymi przepisami, formułować propozycje nowych rozwiązań oraz zastanawiać się czy powinien zostać uchwalony nowy kodeks cywilny, czy też należy pracować nad poprawieniem i unowocześnieniem obowiązującego kodeksu? 

Konferencję organizuje Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości oraz pracownikami naukowymi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wychodząc naprzeciw gospodarczym i społecznym zmianom zachodzącym w Polsce, a także próbując zapobiec postępującej dekompozycji obowiązującego kodeksu cywilnego, planowana konferencja zostanie poświęcona projektowanym przepisom nowego kodeksu cywilnego, przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. Przedmiotem obrad będą proponowane przepisy z zakresu takich instytucji, jak: czynności prawne, przedstawicielstwo i przedawnienie, skutki nienależytego wykonania zobowiązań, w tym regulacji kary umownej i odstąpienia od umowy, a także przepisy dotyczące spadków i europejskiego poświadczenia spadkowego związanego z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku.

Tematy te będą dyskutowane w trzech panelach, pod kierunkiem: prof. dr hab. Maksymiliana Pazdana, prof. dr hab. Fryderyka Zolla oraz prof. dr hab. Piotra Machnikowskiego. Wykład inaugurujący wygłosi prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Przed twórcami nowego kodeksu cywilnego stoi wyzwanie: nie zepsuć tego, co dobre w obowiązującym kodeksie i sprawić, aby nowy kodeks cywilny był nowoczesny, odpowiadał na wyzwania współczesności, w tym na zmieniające się stosunki gospodarcze i społeczne, na które coraz większy wpływ wywierają dynamicznie rozwijające się nowe technologie.

Organizatorzy zapewniają, że w trakcie obrad odbędzie się szeroka dyskusja nad projektowanymi przepisami, która ma mieć realny wpływ na brzmienie nowych przepisów, uczestnicy sformułują także propozycje nowych rozwiązań. Dyskusja pozwoli także odpowiedzieć na pytanie, czy powinien zostać uchwalony nowy kodeks cywilny, tak jak to się stało na Węgrzech, w Czechach, na Litwie czy w Rumunii, czy też należy pracować nad poprawieniem i unowocześnieniem obowiązującego kodeksu?

Opłata konferencyjna za udział w konferencji jednej osoby wynosi 295,20 zł (w tym 23% VAT).

W dniu poprzedzającym konferencję, 9 kwietnia 2015 roku o godz. 19.00, organizatorzy zapraszają na przedstawienie w Teatrze Roma (ul. Nowogrodzka 49) pt. „Mamma Mia", bilety można nabyć w cenie 100,00 zł (w tym 8% VAT) za osobę.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem płatności do biura Stowarzyszenia faxem na nr 22 827 01 94 lub 22 827 13 45, lub mailem na adres snrp@rejent.com.pl

Opłatę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy: Bank BPH SA nr rachunku 76 1060 0076 0000 3200 0131 9119 Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konferencji upływa dnia 15 marca 2015 roku, natomiast rezerwacji noclegów dnia 25 lutego 2015 roku. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia pod nr tel. 22 827 13 45 lub 22 827 01 94

(Zobacz ramowy program konferencji)

(Formularz zgłoszeniowy)

Tagi: konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email