Nabór na studia podyplomowe "Legislacja w praktyce"

14.06.2016

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na rekturację na studia "Legislacja w praktyce" na rok akademicki 2016/2017. Studia adresowane są do osób pracujących albo zaczynających pracę  w administracji rządowej i samorządowej, a także w komórkach prawnych dużych podmiotów prywatnych, gdzie konieczna jest znajomość zasad tworzenia i przyjmowania  aktów prawnych.

Legislacja w praktyce to studia podyplomowe kierowane do prawników pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu legislacji i zdobyć praktyczne umiejętności tworzenia prawa.

Celem studiów podyplomowych Legislacja w praktyce jest przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z tworzeniem aktów prawnych i ich opiniowaniem, gdzie konieczna jest znajomość przebiegu procesu legislacyjnego oraz praktyczne umiejętności związane z tworzeniem prawa, zarówno na poziomie ustaw rozporządzeń jak i aktów wewnętrznych.
Studia podyplomowe „Legislacja w praktyce” umożliwią uczestnikowi poznanie konstytucyjnego systemu aktów prawnych, przebiegu rządowego i parlamentarnego procesu legislacyjnego, prawa międzynarodowego i legislacji europejskiej.

Uczestnik studiów będzie posiadał pogłębioną znajomość przebiegu rządowego i parlamentarnego procesu legislacyjnego. Pozna metodykę pracy legislatora oraz zarządzania procesem tworzenia i przyjmowania aktu normatywnego. Zdobędzie umiejętności związane ze sporządzeniem aktów prawnych i formułowaniem opinii prawnych. Obejmie to zarówno umiejętności teoretyczne jak i praktyczne.

Program obejmuje 185 godziny zajęć, z czego 69 godzin przypadnie na ćwiczenia realizowane w semestrze I i II. Przeprowadzany jest pisemny egzamin końcowy. 

(zobacz listę wykładowców)

(zobacz zasady opłat)

(zasady rekrutacji i formularz rekrutacyjny)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email