MSZ przedstawił raport z wykonywania wyroków ETPCz

01.10.2014

Senacka Komisja Praw Człowieka zapoznała się z raportem z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który przygotowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Praw Człowieka przy NRA – adw. Mikołaj Pietrzak, adw. Monika Gąsiorowska i apl. adw. Małgorzata Mączka-Pacholak. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele ministerstw i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Zdaniem MSZ kluczowe problemy związane w wykonywaniem orzeczeń to w dalszym ciągu przewlekłość postępowań, prawo o zgromadzeniach, tzw. sprawy policyjne związane z użyciem przemocy lub przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy policji oraz kwestia zdrowia prokreacyjnego.

Dyskusja dotyczyła także przedstawionych przez MSZ danych statystycznych, dotyczących kwot wypłacanych odszkodowań, liczby spraw, w których rząd RP odwołuje się do Wielkiej Izby ETPCz i liczby polskich spraw, w których zapadają orzeczenia ETPCz. Senatorowie byli zainteresowani sprawami reprywatyzacyjnymi i kwestiami dotyczącymi wolności słowa i skarg składanych przez polskich dziennikarzy.

Czytaj raport

Tagi: człowieka, komisja, europejskie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email