Mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy

20.05.2013

Pod tym hasłem 15 czerwca br. we Wrocławiu odbędzie się konferencja organizowana przez Naczelną Radę Adwokacka oraz Komisję Praw Człowieka przy NRA.

Do wygłoszenia prelekcji zostali zaproszeni prawnicy, w tym adwokaci – specjaliści w dziedzinie prawa pracy oraz sędziowie, którzy szczególnie często spotykają się z tematem dyskryminacji i mobbingu.

Dr Anna Śledzińska-Simon z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawi międzynarodowe standardy ochrony przed dyskryminacją i mobbingiem. Krzysztof Śmiszek, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, omówi temat w kontekście praktyki krajowej. O sprawach dotyczących mobbingu i dyskryminacji z perspektywy sędziego opowiedzą: Aleksandra Rutkowska, sędzia Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście, Katarzyna Gonera, sędzia Sądu Najwyższego, z Izby Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, Joanna Kasicka, sędzia Sądu Okręgowego w Płocku, z Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Anna Garncarz, sędzia Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście. Referat dr Doroty Pudzianowskiej z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka będzie dotyczył roli organizacji pozarządowych w sprawach o dyskryminację. Temat z punktu widzenia Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego przedstawi mec. Karolina Kędziora, wiceprezes PTPA. Z kolei formy pomocy ofiarom mobbing stosowane przez Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe przybliży Anna Makowska, prezes KSA.

Paneliści oraz goście spotkają się o godz. 9:30 w Budynku Starej Giełdy we Wrocławiu przy Placu Solnym 16. Konferencja jest organizowana przy wsparciu finansowym Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Zgłoszenia swojego udziału należy nadsyłać mailowo na adres: osobowy@nra.pl do 10 czerwca 2013 r. W mailu prosimy o podanie adresu do korespondencji, na który zostanie przesłany certyfikat lub zaświadczenie udziału zgodnie z deklaracją.

Za udział w konferencji przysługiwać będą punkty w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów.

Czytaj: program

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email