Kultura. Media. Prawo i biznes. System. Relacje. Oczekiwania.

30.04.2012

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Komisją Komunikacji Społecznej NRA dnia 27 kwietnia 2012 roku zorganizowała w Zespole Pałacowo Parkowym w Ostromecku koło Bydgoszczy konferencję pt. „Kultura. Media. Prawo i biznes. System. Relacje. Oczekiwania”.

Miejsce dla tej konferencji nie było przypadkowe, bowiem Bydgoszcz jest pierwszym miastem w Polsce, które podpisało pakt dla kultury, będący efektem i odzwierciedleniem postulatów zgłaszanych podczas Bydgoskiego Kongresu Kultury we wrześniu 2011 roku. Idea konferencji wpisała się także w zapoczątkowane już w 2009 roku  współpracy pomiędzy Związkiem Pracodawców Business Centre Club, a Naczelną Radą Adwokacką. Nadto inspiracją do takiego kształtu konferencji są działania Naczelnej Rady Adwokackiej, które podkreślają konieczność kształtowania w społeczeństwie wizerunku adwokatów uczestniczących w szeroko pojmowanym życiu obywateli, w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego i roli jaką adwokaci powinni w nim odgrywać.

Niezwykle satysfakcjonującym podczas konferencji była liczna reprezentacja większości zaproszonych środowisk, nawiązywany dialog pomiędzy poszczególnymi panelami, bardzo ożywiona i niekończąca się dyskusja uczestników. Zwracano uwagę między innymi na brak dostatecznej konsultacji społecznej i eksperckiej  przy tworzeniu zapisów ustawowych, na rozwiązania legislacyjne nie przystające do zmieniającej się rzeczywistości. Niezwykle ważnym był także apel do środowiska prawniczego o współpracę wraz z Obywatelami Kultury dla tworzenia dobrego prawa. Adwokaci są  naturalnym sojusznikiem, sprzymierzeńcem dla działań kreujących wolność twórców.

Zakończona 27 kwietnia konferencja jest pierwszym etapem dla interdyscyplinarnych spotkań. Spotkań, które generują potrzebę dalszego, wspólnego działania.

adw. Ewa Czerska

Tagi: konferencja, media

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email