Konsultacje publiczne KE ws transgranicznego łączenia i podziału spółek

17.10.2014

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w zakresie transgranicznego łączenia i podziału spółek. Celem konsultacji jest ocena obowiązujących przepisów prawa europejskiego oraz zebranie informacji dotyczących ewentualnej potrzeby zmian w tych przepisach. 

Na podstawie zgromadzonych opinii Komisja rozważać będzie inicjatywę ustawodawczą w przedmiocie zmiany Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, obejmującą modyfikację istniejących przepisów dotyczących transgranicznych połączeń spółek oraz nowe przepisy dotyczące transgranicznego podziału spółek.

Kwestionariusz dostępny jest na stronach internetowych Komisji Europejskiej po adresem: (zobacz link)

Komisja wskazała, ze konsultacje będą prowadzone do 1 grudnia 2014 r.

(Zobacz kwestionariusz po polsku)

Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z prośbą o przesłanie do wiadomości stanowiska przekazanego Komisji Europejskiej.

Tagi: europejskie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email