Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

19.01.2015

Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego odbędzie się od 2 do 4 lutego br. w Warszawie. Udział jest bezpłatny.

Kongres organizują INPRIS (Instytut Prawa i Społeczeństwa) wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz organizacjami partnerskimi - Instytutem Spraw Publicznych, Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związkiem Biur Porad Obywatelskich.

Trzydniowa debata jest zwieńczeniem kilkuletniej pracy instytucji publicznych i partnerów społecznych w ramach projektu "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce."

Dla prawników szczególnie interesujące będą panele drugiego dnia Kongresu, 3 lutego. Omawiane będą m.in. kwestie dotyczące propozycji Ministerstwa Sprawiedliwości zmian w projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, finansowania poradnictwa prawnego oraz działalność prawników pro bono. Uczestnicy będą starali się odpowiedzieć na pytania: czy w 2015 r. wejdzie w życie długo oczekiwana ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej? Jak wpłynie ta ustawa na istniejące rozwiązania na poziomie gmin i powiatów? Jakie działania będą musiały zostać podjęte przez władze samorządów lokalnych? Czy ustawa zmieni sytuację setek organizacji i instytucji świadczących poradnictwo?

W Kongresie wezmą udział przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych świadczących poradnictwo, adwokatów i radców prawnych, uniwersyteckich poradni prawnych, biur porad obywatelskich.

Naczelna Rada Adwokacka zachęca adwokatów do aktywnego udziału w Kongresie, by głos Palestry w ważnej dyskusji był wyraźny. Rejestracja uczestników dla przedstawicieli Adwokatury jest przedłużona do 20 stycznia. Informacje o rejestracji adwokatów można uzyskać pod adresem inpris@inpris.pl, lub pod telefonem tel. 504 986 243 lub 503 042 123

(zobacz program Kongresu)

Tagi: kongres, pomoc

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email