Kongres języka prawnego i prawniczego 21-22 kwietnia

13.04.2016

Zagadnienia związane m.in. z kulturą polskiego języka prawnego, estetyką prawa, konstytucjonalnymi granicami wolności słowa, będą przedmiotem dyskusji podczas Kongresu języka prawnego i prawniczego. Dwudniowe spotkanie odbędzie się 21-22 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim.

Kongres jest wspólnym przedsięwzięciem dwóch uniwersyteckich wydziałów: Polonistyki oraz Prawa i Administracji.

Wezmą w naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych polskich uczelni. Uniwersytet będzie przez: prof. Radosława Pawelca, dra Sławomira Lewandowskiego, dra Pawła Wojciechowskiego, prof. Andrzeja Malinowskiego, dra hab. Ryszarda Piotrowskiego, dra Adama Niewiadomskiego, prof. Zdzisława Lichańskiego, dr hab. Łucję Biel, dr Annę Mróz, dra Krzysztofa Koźmińskiego, Piotra Napelskiego.

Kongres odbędzie się  21 kwietnia  w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (Krakowskie Przedmieście 32)  i 22 kwietnia w audytorium dawnej biblioteki (Krakowskie Przedmieście 26/28)

(zobacz szczegółowy program)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email