Konferencja szkoleniowa nt. zmian w postępowaniu cywilnym i karnym

07.03.2017

Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie zaprasza adwokatów do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej, która odbędzie się w Kazimierzu Dolnym od 31 marca do 2 kwietnia. Program tegorocznej konferencji ogniskować się będzie wokół zmian w postępowaniu cywilnym i karnym.

W tym roku  wykłady wygłoszą – SSN Andrzej Ryński, SSA w Lublinie Danuta Mietlicka i prof. dr hab. Andrzej Jakubecki.

Opłata za uczestnictwo w Konferencji Szkoleniowej Izby Adwokackiej w Lublinie, która odbędzie się w Kazimierzu Dolnym, jest niezmienna od 2013 roku i wynosi: 

a)  650 zł – obejmuje udział w konferencji, zakwaterowanie w Zajeździe Piastowskim, całodzienne wyżywienie, przerwy kawowe, udział w imprezach integracyjnych, koncert organowy w Kościele Farnym, zaświadczenie o odbyciu szkolenia i uzyskaniu 10 pkt. szkoleniowych.

b)  350 zł – obejmuje udział w konferencji, obiad, kolacje, przerwy kawowe, uczestnictwo w imprezach integracyjnych, koncert organowy w Kościele Farnym (bez noclegów i śniadań), zaświadczenie o odbyciu szkolenia i uzyskaniu 10 pkt. szkoleniowych.

Uczestnicy mogą korzystać z noclegów w innych hotelach w Kazimierzu Dolnym, zarezerwowanych osobiście lub dojeżdżać na wykłady.

Termin zgłaszania udziału w konferencji upływa 17 marca 2017r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. ORA w Lublinie uprzejmie prosi o wskazanie w zgłoszeniu osoby (osób), z którą Uczestnik konferencji chce zajmować pokój.

Jednocześnie ze zgłoszeniem uczestnictwa w konferencji, na e-mail:sekretariat@ora.lublin.pl wymagane jest uiszczenie kosztów uczestnictwa: opłaty w kwocie 650 zł (z noclegami w Zajeździe Piastowskim lub 350 zł (bez noclegów i śniadań) na rachunek bankowy ORA w Lublinie nr SBP Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach, oddział Lublin 49 8689 0007 7000 4528 2000 0010 z adnotacją „Opłata za szkolenie - Kazimierz Dolny 2017” oraz załączenie dowodu dokonania opłaty.

Prosimy o informację o zamiarze otrzymania faktury i podanie stosownych danych.

adw. Stanisław Estreich
Dziekan ORA w Lublinie
Członkowie Izby Adwokackiej w Lublinie

(zobacz program)

(pobierz formularz zgłoszenia)

 

 

 

Tagi: szkolenie zawodowe, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email