Konferencja: „Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego”

28.09.2020

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. wywołuje coraz więcej niejasności i wątpliwości, z którymi zmaga się praktyka. Trudności praktyczne wynikające z nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego piętrzą się i narastają, stanowiąc wyzwanie dla sędziów, a zwłaszcza dla adwokatów i radców prawnych reprezentujących interesy swoich klientów.

Wydawnictwo Wolters Kluwer zaprasza do udziału w konferencji on-line: "Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego - konsekwencje zmian", która odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2020 r.

Dwa dni konferencji wypełnią wykłady i dyskusje poświęcone zagadnieniom: 

  • koncentracji materiału procesowego,
  • posiedzenia przygotowawczego,
  • postępowania dowodowego,
  • kosztów postępowania,
  • środków zaskarżenia,
  • postępowania gospodarczego,
  • postępowania klauzulowego i egzekucyjnego,
  • obowiązującemu od 1 lipca 2020 r. postępowania w sprawach własności intelektualnej.

Wśród panelistów nie zabraknie przedstawicieli reprezentujących różne środowiska: sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, doświadczonych adwokatów i radców prawnych, radcy Prokuratorii Generalnej oraz przedstawicieli nauki prawa postępowania cywilnego.

Koszt udziału to 725,70 zł. Każdy z uczestników konferencji otrzyma certyfikat udziału (10 godzin lekcyjnych).

Szczegółowe informacje oraz zapisy: http://nowelizacjakpc2019.pl/2020/

Naczelna Rada Adwokacka objęła patronat nad konferencją.

Tagi: konferencja, kpc

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email