Konferencja "Odpowiedzialność prawna w procesie inwestycyjnym" 6 września

07.08.2019

Komisja Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej wraz z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury zapraszają na interdyscyplinarną konferencję "Odpowiedzialność prawna w procesie inwestycyjnym”.  Wydarzenie odbędzie się 6 września 2019 roku w siedzibie Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Ideą takich konferencji jest zaprezentowanie przedstawicielom różnych zawodów roli prawa oraz umiejętności jego wykorzystywania w wykonywanej pracy zawodowej.

Zamierzeniem organizatorów wydarzenia jest również stworzenie platform współpracy pomiędzy środowiskiem prawniczym a przedstawicielami zawodów zaangażowanych w proces inwestycyjny od strony projektowo - technicznej.

Adresatami konferencji są prawnicy - w szczególności adwokaci i aplikanci adwokaccy, ale takze pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni oraz studenci studiów stacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich Politechniki Gdańskiej.

Rejestracja możliwa przez formularz do dnia 3 września 2019 roku.

(link do formularza rejestracyjnego)

Udział w konferencji jest bezpłatny, punktowany w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Ewentualny koszt dojazdu i zakwaterowania jest pokrywany przez uczestników we własnych zakresie.

(czytaj szczegółowy program konferencji)

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Prezydent miasta Gdańsk, Prezydent Gdyni oraz Prezydent Sopotu, Pomorska Okręgowa Izba Architektów oraz Krajowa Izba Urbanistów.

 

 

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email