Konferencja o prawie antymonopolowym - 6 marca w Londynie

24.02.2015

Międzynarodowe prawo antymonopolowe to temat konferencji, która odbędzie się 6 marca w Londynie. Konferencja zgromadzi wybitnych specjalistów, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz organów władzy sądowniczej, kancelarii prawniczych i wewnętrznych departamentów prawnych największych globalnych korporacji. 

Tytuł konferencji to „Private Enforcement of Competition Law – Key Lessons from Recent International Developments” („Prywatnoprawne egzekwowanie reguł konkurencji - czego uczą nas ostatnie zmiany w międzynarodowym prawie antymonopolowym?”). Zainauguruje ją przemówienie sir Petera Rotha, sędziego Wysokiego Trybunału (ang. High Court) oraz prezesa brytyjskiego Trybunału Odwoławczego ds. Konkurencji (ang. Competition Appeal Tribunal), jednego z najwybitniejszych znawców omawianej tematyki.

W 2014 roku dobiegł końca proces legislacyjny dotyczący nowego pakietu przepisów zaproponowanych przez Komisję Europejską, zmierzających do ułatwienia egzekwowania przepisów prawa antymonopolowego przez podmioty prywatne na drodze postępowań sądowych (tzw. prywatnoprawne egzekwowanie reguł konkurencji, ang. private enforcement).

Zasadniczym elementem pakietu jest niedawno przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/EU w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej. Celem tego aktu prawnego jest wprowadzenie rozwiązań w systemach prawnych państw członkowskich UE, które ułatwią skuteczne dochodzenie roszczeń kierowanych przeciwko podmiotom dopuszczającym się antykonkurencyjnych praktyk. Wskazuje się, że m.in. wskutek wprowadzanych zmian kwoty zasądzanych globalnie odszkodowań już niedługo zaczną przekraczać 10 miliardów USD rocznie. Należy się w związku z tym spodziewać, że private enforcement będzie w 2015 roku jednym z najgorętszych tematów w świecie prawa konkurencji.

Konferencja została zorganizowana przez Komisję Prawa Konkurencji UIA, której przewodzi kolega r.pr. Aleksander Stawicki przy współpracy Komisji Prawa Procesowego UIA oraz wsparciu Law Society of England and Wales, Berwin Leighton Paisner LLP and Mlex jako partnerów medialnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz zapisy znajdują się na stronie: http://www.uianet.org/en/evenement/type-46990/private-enforcement-competition-law-%E2%80%93-key-lessons


Tagi: europejskie, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email