Konferencja nt. zmian w prawie spadkowym i procedurze cywilnej

04.09.2014

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia Oddział w Toruniu zaprasza na konferencję "Aktualne projekty dotyczące zmian prawa spadkowego i procedury cywilnej". Zaplanowano ją na 4-5 grudnia br.

Podczas konferencji omawiane będą projekty Ministerstwa Sprawiedliwości z 2013 r. dotyczące zmian kpc i kc, opiniowane przez Stowarzyszenie:

1. projekt dużej noweli kpc opublikowany na stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/177283

2. projekt dotyczący prawa spadkowego i postępowań spadkowych

3. projekt poselski dotyczący protokołu elektronicznego - druk sejmowy nr 2131

W projektach zawarto wiele nowych rozwiązań, a ich waga oraz objętość świadczą o tym, że ministerstwo przygotowało małą rewolucję w zakresie prawa procesowego, egzekucyjnego i spadkowego - porównywalną z nowelą, która weszła w życie 3 maja 2012 r. Stąd zdaniem organizatorów konferencji, istnieje potrzeba szerszej dyskusji nad tymi projektami. Przed ich uchwaleniem cenne byłoby przedyskutowanie ich w środowisku praktyków i teoretyków oraz ewentualne zgłoszenie dalszych uwag po konferencji.

Na konferencję zaproszono profesorów - wybitnych specjalistów z zakresu procedury prawnej i prawa spadkowego, członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego - z głosem doradczym przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, jako autora projektów oraz praktyków (sędziów, notariuszy, adwokatów i radców prawnych) - celem zgłoszenia uwag praktycznych.

Konferencja odbędzie się w hotelu "Filmar", położonym w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 45. Koszty konferencji to 280 zł dla osób korzystających z pełnej oferty (nocleg i wyżywienie) oraz 120 zł dla osób nie korzystajacych z noclegu.

Zgłoszenia należy kierować: do sędziego Sądu Rejonowego w Toruniu XI Wydział Cywilny Jolanty Sikorskiej tel. 056 61 05 782 lub 662449744 lub sędziego Sądu Rejonowego w Grudziądzu - II Wydział Karny Ewy Stępień tel. 0 56 45 05 921 lub 507 676 956

Termin nadsyłania zgłoszeń: do końca października 2014 r.

Tagi: konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email