Konferencja nt. zmian w prawie budowlanym

25.07.2014

Konferencja tematyczna poświęcona zmianom w prawie budowlanym odbyła się 24 lipca br. Inicjatorami spotkania były: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Izby Architektów RP oraz Krajowa Rada Izby Urbanistów.


Celem konferencji było omówienie propozycji zmian ustawodawczych zawartych w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego, a także w nowelizacji ustawy – Prawo Budowlane, przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.


Spotkaniu przewodniczyli wiceministrowie: Paweł Orłowski oraz Janusz Żbik. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organizacji społecznych i zawodowych, a także przedstawiciele zawodów zaufania publicznego. Uczestnikiem konferencji był również Robert Dziwiński - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

W dyskusji panelowej brał udział m.in. adw.  Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Adw. Zwara wraz z Ryszardem Grudą – prezesem Krajowej Rady Izby Architektów RP, Piotrem Andrzejewskim - przewodniczącym Komisji Legislacji Krajowej Rady Izby Architektów RP, a także Wiesławem Bielawskim z Krajowej Rady Izby Urbanistów przedstawili wspólne stanowisko na temat postulowanych zmian w prawie budowlanym.

W trakcie dyskusji wskazali na dysfunkcję obecnego prawa budowlanego oraz wzorcowy model uregulowania procesu inwestycyjno-budowlanego. Zwrócili uwagę na konieczność normatywnego wyodrębnienia 3 faz tego procesu i potrzebę likwidacji zbędnych barier administracyjnych. Omówiono również uwarunkowania procesu inwestycyjno-budowlanego wynikające z potrzeby zachowania ładu urbanistycznego i architektonicznego oraz ochrony praw podmiotowych.

Przedstawione na konferencji wspólne stanowisko środowiska adwokatów, architektów i urbanistów, jest kontynuacją dotychczasowej współpracy ww. środowisk zawodowych w pracach nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

aplikant adwokacki Andrzej Bieńkowski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email