Konferencja nt. ubezpieczenia ochrony prawnej w Europie

20.05.2014

Konferencja "Ubezpieczenia ochrony prawnej jako sposób finansowania usług prawniczych w Europie" odbędzie się 3 czerwca w Warszawie. 

Spotkanie organizuje RIAD, międzynarodowe stowarzyszenie ubezpieczycieli ochrony prawnej, którego członkiem jest D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. oraz Polska Izba Ubezpieczeń.

Celem konferencji jest promocja ubezpieczeń ochrony prawnej w Polsce jako narzędzia upowszechniającego dostęp do usług prawniczych. Przedstawiciele RIAD z Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski przybliżą model funkcjonowania ubezpieczeń ochrony prawnej oraz relacji między ubezpieczycielami, ubezpieczonymi i prawnikami na podstawie doświadczeń swoich krajów. Program konferencji obejmie również wystąpienia przedstawicieli samorządów prawniczych. Na zakończenie spotkania prelegenci wezmą udział w dyskusji o szansach urzeczywistnienia idei równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dzięki popularyzacji ubezpieczeń ochrony prawnej.

Konferencja będzie miała miejsce w hotelu Radisson Blu, w Warszawie, ul. Grzybowska 24.

Liczba uczestników jest ograniczona. Adwokaci zainteresowani udziałem, proszeni są o zgłoszenia do swoich Okręgowych Rad Adwokackich, które wytypują swojego przedstawiciela. Zgłoszenia należy kierować do ORA w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja.

Zobacz program

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email