Konferencja nt. praktyki likwidacji szkód w pojazdach

19.09.2014

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Polska Izba Ubezpieczeń, Rzecznik Ubezpieczonych, Polska Izba Motoryzacji zapraszają na konferencję „Praktyka likwidacji szkód w pojazdach z umowy ubezpieczenia OC na etapie przedsądowym i przed sądem”. Odbędzie się ona 23 września w Warszawie.

Celem konferencji jest wieloaspektowe spojrzenie na proces likwidacji szkód. Przedmiotem wystąpień prelegentów będą praktyczne zagadnienia, które pojawiają się na różnych etapach procesu likwidacji, a które mogą być dyskusyjne dla poszczególnych jego uczestników.

Zamierzeniem tego spotkania jest wymiana poglądów oraz próba znalezienia takich rozwiązań, aby droga sądowa była w nich wykorzystywana jak najrzadziej, a gdy do niej dojdzie – by strony postępowania spotykały się z klarownym, ujednoliconym orzecznictwem, opartym na uznanych standardach.

Konferencja będzie miała miejsce w siedzibie warszawskich sądów gospodarczych przy ul. Czerniakowskiej 100, sala nr 44.

Program konferencji.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email