Konferencja nt. nieodpłatnej pomocy prawnej

03.09.2019

„Nieodpłatna pomoc prawna. Analiza stanu obecnego i postulaty de lege ferenda” – to tytuł konferencji, która odbędzie się 12 września w budynku dawnej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28) w Warszawie. Organizatorami spotkania są Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Uniwersytet Warszawski.

Uczestnicy konferencji podsumują obecnie funkcjonujące rozwiązania dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz niespójności z systemem pomocy przyznawanej z urzędu. Diagnoza poparta będzie badaniami socjologicznymi. Na podstawie zebranych doświadczeń i postulatów uczestnicy będą rozmawiać o ewentualnej reformie regulacji dotyczących zastępstwa procesowego z urzędu oraz państwowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli zawodów prawniczych oraz środowisk naukowych i pozarządowych zajmujących się tą tematyką.

Wydarzenie otworzą: adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych i dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich.

Ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej organizatorem jest adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA i przewodniczący komisji ds. praktyki adwokackiej przy NRA.

Wstęp wolny. Osoby zainteresowane udziałem, proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: filip.czernicki@gmail.com 

czytaj program

Tagi: konferencja, pro bono

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email