Konferencja nt. europejskiej ustawy o ubezpieczeniach społecznych

30.04.2018

Akademia Prawa Europejskiego (ERA) zaprasza na konferencję, która umożliwia praktykom prawa specjalizującym się w ubezpieczeniach społecznych śledzenie najnowszych zmian w ustawodawstwie, orzecznictwie i praktyce w tej dziedzinie. Konferencja odbędzie się w Trewirze w dniach 24 i 25 maja 2018 r.

Omówione będą między innymi kwestie dotyczące reformy unijnych zasad koordynacji ubezpieczenia społecznego oraz najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Konferencja będzie będzie prowadzona w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Organizatorzy konferencji przewidzieli 25% rabat dla członków Palestry  – przy rejestracji on line wystarczy zaznaczyć "European Social NGOs".

Program konferencji i formularz rejestracyjny w załączeniu.

(więcej informacji)

(zobacz zaproszenie)


Tagi: konferencja, zagraniczna, UE

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email