Konferencja dla kierowników szkolenia i dla aplikantów

27.10.2014

Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich odbyły się w Jastrzębiej Górze 24-26 października. Zorganizowała je Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.


W trzydniowym spotkaniu uczestniczyli dziekani oraz kierownicy szkoleń z poszczególnych izb adwokackich oraz aplikanci adwokaccy z całej Polski. Organizatorzy konferencji gościli adw. Jerzego Glanca, wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Mirosławę Pietkiewicz skarbnika NRA, adw. Batrosza Grohmana, zastępcę sekretarza NRA, adw. Ewę Krasowską,rzecznika dyscyplinarnego NRA, adw. Jerzego Ziębę, członka Prezydium NRA, adw. Anisę Gnacikowską, członka NRA oraz adw. Jadwigę Banaszewską, członka Wyższej Komisji Rewizyjnej;


Tematem przewodnim Konferencji były "Nowoczesne Środki Techniczne Służące Pozyskiwaniu Informacji (Nagranie, Podsłuch, Monitoring, GPS-Tracking, Geolokacja) w Polskim Systemie Prawa".

Tematyka Konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem aplikantów adwokackich, którzy przygotowali kilkadziesiąt prac, z czego Komitet Naukowy zakwalifikował do przedstawienia podczas Konferencji prace 20 osób. Spotkania i dyskusje odbywały się w czterech panelach dyskusyjnych: administracyjnym, cywilnym, karnym oraz konstytucyjnym i praw człowieka.

Dyskusję w poszczególnych panelach moderowali: prof. Marek Zubik sędzia Trybunału Konstytucyjnego, dr Wojciech Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych, adw. dr Marlena Jankowska, adw. dr Grzegorz Sibiga, adw. dr Ewa Habryn - Chojnacka, adw. dr Piotr Binas,  dr Witold Płowiec, adw. Mariusz Paplaczyk, prezes Zrzeszenia Prawników Polskich oraz adw. dr Michał Jackowski

Na zakończenie odbyła się sesja, podczas której z zaproszonymi gośćmi dyskutowali autorzy najlepszych prac przygotowanych na konferencję. Tematem panelu dyskusyjnego było pytanie „Gdzie są granice prywatności w świecie nagrań, podsłuchów i monitoringu, de lege lata i de lege ferenda”.

W trakcie konferencji, przy uroczystej kolacji aplikanci, adwokaci i zaproszeni goście mieli okazje wymiany poglądów podczas nieformalnych rozmów.

Równolegle odbyła się Konferencja Kierowników Szkoleń organizowana przez Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jej uczestnicy zapoznali się z analizami wyników egzaminów adwokackich w latach 2010-2014 w poszczególnych komisjach, przedyskutowali potrzeby zmian w zasadach odbywania aplikacji w związku ze zmianą, od 2016 roku, formuły egzaminu adwokackiego. Uczestnicy omawiali też formułę umów patronackich.

Zebrani zapoznali się także z najnowszymi, międzynarodowymi trendami w zakresie stosowanych technik kształcenia w zawodach prawniczych uznając, iż są one warte zastosowania w kształceniu aplikantów adwokackich, także przy wykorzystaniu opracowanej przez Komisję platformy eCasus.

 

adw. Tomasz Guzek

przewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

 

Tagi: aplikacja, szkolenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email