Kondycja i perspektywy sądownictwa UE - relacja z konferencji CCBE

05.05.2014

28 kwietnia 2014 roku w Brukseli odbyła się konferencja na temat sądownictwa Unii Europejskiej pt. „EU Courts – Looking forward”. Konferencję zorganizowała Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). W spotkaniu i dyskusji licznie uczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej, instytucji europejskich, prawnicy praktycy i naukowcy.

Paneliści i uczestnicy konferencji dyskutowali o tym, jak uporać się z długością postępowań oraz rosnącą liczbą spraw, a przede wszystkim jakie podjąć środki organizacyjne. Rozważano pomysł podwojenia liczby sędziów, zastanawiano się nad procedurą wyboru sędziów, opiniowaniem kandydatów do wykonywania funkcji sędziego przez specjalnie powołany komitet. Podkreślano też konieczność prowadzenia szkoleń dla sędziów.

Odrębny panel został poświęcony kontroli legalności aktów przez Trybunał Sprawiedliwości i dotyczył ograniczeń dopuszczalności prawa do skargi na podstawie art. 263 (4) TFUE oraz znalezienia właściwej równowagi.

Poruszano również kwestie skutecznej ochrony sądowej oraz stosowania środków tymczasowych. Podkreślano, że zasada skutecznej ochrony sądowej jest równie ważna jak wdrażanie prawa Unii Europejskiej.

Na zakończenie konferencji zastanawiano się nad dalszymi zmianami proceduralnymi, m.in. w zakresie długości rozpraw, wymiany pism procesowych, dostępu online do akt sądowych, zdalnego dostępu do nagrań audio-video. Podkreślano potrzebę istnienia silnych instytucji stojących na straży stosowania prawa europejskiego.

Panele poprowadzili wybitni znawcy tematu. Głos zabrali między innymi: Koen Lenaerts, wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Dean Spielmann, prezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Marc Jaeger, prezes Sądu Unii Europejskiej, Nicholas Forwood, sędzia Sądu Unii Europejskiej oraz Jean-Claude Bonichot, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Justyna Metelska, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA.

Tagi: sąd, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email