Komisja Praw Człowieka przy NRA o prawach osób z niepełnosprawnościami

01.09.2014

„Pełnoprawna niepełnosprawność” – pod takim tytułem odbędzie się 27 września br. w Poznaniu konferencja organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką i Komisję Praw Człowieka przy NRA, we współpracy z Biurem Rady Europy w Polsce oraz Wydziałem Prawa i Administracji UAM. Spotkanie tłumaczone będzie na język migowy.

Słowo wstępne wygłosi Jarosław Duda, pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, prezes Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pierwsza część konferencji poświęcona będzie polskim i międzynarodowym standardom ochrony praw osób z niepełnosprawnościami. Prof. dr hab. Jan Sandorski z UAM przedstawi standardy ochrony praw osób niepełnosprawnych w na podstawie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. O standardzie wyznaczanym przez Radę Europy opowie dr Hanna Machińska, dyrektor Biura Rady Europy w Warszawie. Dr hab. prof. UAM Krzysztof Ślebzak przedstawi prawa socjalne osób z niepełnosprawnościami, jakie gwarantuje Konstytucja RP. O dostosowaniu prawa polskiego do Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych mówić będzie adw. Leonard Cyrson. Z kolei dr Danuta Wiśniewska-Cazals zreferuje prawa osób niepełnosprawnych, jakie wynikają  z Europejskiej Karty Społecznej.

Drugi panel poświęcony będzie głównie opiece socjalnej przysługującej osobom z niepełnosprawnościami. O dostępie do opieki medycznej i rehabilitacji opowie dr n. med. Krzysztof Kordel z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Realia dostępu do edukacji przedstawi prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Senator Jan Libicki wygłosi referat dotyczący opieki asystenckiej nad osobami z niepełnosprawnościami w Polsce. Natomiast sędzia Dorota Goss-Kokot naświetli sytuację socjalną i zawodową osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy na tle orzecznictwa Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Z kolei w ostatnim panelu mowa będzie przede wszystkim o równym traktowaniu i dyskryminacji. „Człowiek z niepełnosprawnościami i jego rehabilitacja w świetle koncepcji samoorganizujących się systemów” – to temat wystąpienia prof. dr. hab. Stanisława Kowalika z AWF w Poznaniu. Anna Błaszczak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich poruszy temat równości wobec prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną w Polsce. O funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością w warunkach izolacji więziennej będzie mówiła płk Lidia Olejnik, dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Opolu. Konferencję zamknie wystąpienie r.pr. Karoliny Kędziory, wiceprezeski Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, na temat racjonalnych usprawnień jako skutecznych narzędzi walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych.

Konferencja będzie miała miejsce w sali Beta na Wydziale Prawa i Administracji UAM (Al. Niepodległości 53).

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o potwierdzenie udziału w konferencji do 22 września 2014r., wyłącznie mailem na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np.: adwokat, radca prawny, aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów, certyfikaty dla pozostałych uczestników). Decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do zamknięcia list zgłoszeń przed upływem podanego terminu.

czytaj zaproszenie:

czytaj zaproszenie w wersji dla osób słabowidzących  

 

Tagi: zaproszenie, komisja, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email