Katowice: szkolenia dla adwokatów nt. zmian w kodeksie cywilnym

10.02.2017

„Zmiany w kodeksie cywilnym oraz w kodeksie postępowania cywilnego w zakresie postępowania rozpoznawczego, postępowań odrębnych i postępowania nieprocesowego, wchodzące w życie z dniem 8 września 2016 r.” to temat szkolenia dla adwokatów, które odbędzie się 18 lutego w Katowicach. Zaprasza na nie, realizując obowiązek doskonalenia zawodowego adwokatów, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach. 

Szczegółowy plan szkolenia (od 10.00 do 15.00), które poprowadzi SSR dr Łukasz Zamojski:

Tematyka – zmiany w kodeksie cywilnym oraz w postępowaniu cywilnym w zakresie postępowania rozpoznawczego oraz postępowań odrębnych wchodzące w życie z dniem 8 września 2016 r.

Zagadnienia będą omawiane ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian na obowiązki profesjonalnych pełnomocników, w połączeniu z dyskusją na temat nowych rozwiązań prawnych i poszczególnymi aspektami ich stosowania w najnowszej praktyce.

I. Zmiany w kodeksie cywilnym:

- nowa forma oświadczeń woli – forma dokumentowa,

II. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego:

Postępowanie rozpoznawcze, postępowania odrębne, postępowanie nieprocesowe:

  1. Zagadnienia intertemporalne,
  2. Zmiany w instytucji wyłączenia sędziego,
  3. Uproszczenia w wykazaniu umocowania organu osoby prawnej bądź pełnomocnika procesowego,
  4. Elektroniczna komunikacja z sądem,
  5. Zmiany w doręczeniach,
  6. Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym i jego przesłanki,
  7. Zmiany dotyczące skargi na orzeczenie referendarza sądowego,
  8. Rozszerzenie kompetencji referendarzy sądowych,
  9. Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Za udział w szkoleniu przysługuje 6 punktów szkoleniowych.

Adwokaci z poza izby katowickiej są proszeni o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniu na adres:  sekretariat@adwokatura.katowice.pl

Szkolenie dobędzie się w Auli Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.

Tagi: szkolenia, doskonalenie zawodowe

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email