Kary w świetle noweli Kodeksu karnego - konferencja

07.05.2015

"Kary i inne środki reakcji na czyn zabroniony w świetle noweli do Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.” to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, na którą zapraszają Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Kierownik Katedry Prawa Karnego. Konferencja odbędzie się w ramach cyklu Bielańskie Kolokwia Karnistyczne 20 maja.

Obrady odbędą się w Auli Głównej im. Roberta Schumana budynku „Auditorium Maximum” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 170 zł.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie: http://wpia.uksw.edu.pl/konferencje. Ze względów organizacyjnych zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać najpóźniej do 10 maja 2015 r.

(zobacz program i regulamin Kolokwium)

Tagi: konferencje

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email