Już w styczniu Kongres Prawa Zamówień Publicznych i Inwestycji Infrastrukturalnych

06.12.2012

Modernizacja polityki Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych, zamówienia publiczne w infrastrukturze energetycznej i IT, problemy z digitalizacją administracji publicznej w Polsce na gruncie zamówień publicznych czy też przyczyny zapaści w sektorze budowlanym dróg i autostrad oraz sposoby rozwiązania tego kryzysu to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas Polskiego Kongresu Prawa Zamówień Publicznych i Inwestycji Infrastrukturalnych.

Kongres, którego organizatorem jest Instytut Allerhanda, odbędzie się 17 stycznia w Warszawie. Jest to coroczne spotkanie regulatorów, instytucji kontrolujących, przedstawicieli i kadry zarządzającej spółek, zamawiających, inwestorów i praktyków zajmujących się problematyką dużych inwestycji w infrastrukturę (niejednokrotnie też dotowanych z funduszy unijnych), kancelarii prawnych i firm doradczych, naukowców, prawników i ekonomistów.

Celem kongresu jest przedstawienie stanowiska praktyków i instytucji zajmujących się zamówieniami publicznymi oraz omówienie problemów pojawiających się w praktyce na styku realizacji inwestycji infrastrukturalnych i prawa zamówień publicznych. Po kongresie organizatorzy opracują wnioski i przekażą je do organów regulacyjnych i prawotwórczych.

Uczestnicy kongresu będą dyskutować na temat:

- zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym: modernizacji polityki UE  w zakresie zamówień publicznych,

- zamówień publicznych jako instrumentu zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju oraz sprawnego wykorzystania środków unijnych przez jednostki finansów publicznych,

- przyczyn zapaści w sektorze budowlanym dróg i autostrad oraz sposobów rozwiązania zaistniałego kryzysu,

- zamówień publicznych w infrastrukturze energetycznej i IT,

- warunków kontraktowych FIDIC jako instrumentu wspomagającego zamówienia publiczne w sektorze infrastruktury budowlanej,

- problemów z digitalizacją administracji publicznej w Polsce na gruncie zamówień publicznych,

- konkurencji w zamówieniach publicznych a konkurencyjności gospodarki,

- zamówień publicznych de lege lata i de lege ferenda - przyszłość zamówień publicznych – nowe wyzwania, nowe narzędzia, priorytety przyszłej inicjatywy legislacyjnej.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Izba Gospodarcza i Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw.

Za udział w kongresie adwokaci będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

Więcej informacji na www.inwestycyjny.allerhand.pl

Tagi: zaproszenie, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email