Jak wykrywać i zwalczać cyberprzestępczość?

04.08.2016

O tym jak wykrywać i zwalczać cyberprzestępczość rozmawiano podczas szkolenia zorganizowanego przez Fundację Adwokatury Polskiej oraz Academy of European Law (ERA) 11 czerwca w Krakowie. 

Wydarzenie dotyczyło istotnych dla praktyki zagadnień związanych z rozwijającą się w sieci przestępczością. Cyberprzestępstwa związane z wyłudzeniami środków pieniężnych, nielegalnym dostępem do danych osobowych, a także do informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa lub tajemnicą zawodową są dość powszechnym zjawiskiem.

Szkolenie wykazało, że wykrywalność sprawców tego typu przestępstw jest niska. Walkę z cyberprzestępczością utrudnia jej transgraniczny charakter, brak zasobów osobowych i możliwości technicznych po stronie organów ścigania oraz trudności w dostępie do specjalistycznej wiedzy. Społeczeństwo obywatelskie jest podatne na działania cyberprzestępców i w znacznym stopniu bezbronne wobec nich. Szkolenie dostarczyło argumentów przemawiających za potrzebą wzmocnienia działań skierowanych przeciwko cyberprzestępczości. Działania środowiska prawniczego mogłyby pomóc w budowaniu świadomości społecznej w zakresie cyberprzestępczości. Inicjatywy podejmowane w tym zakresie w innych jurysdykcjach pozwalają sądzić, że współpraca organów ścigania, adwokatów i radców prawnych (np. w formie grupy roboczej) usprawniłaby namierzanie i identyfikowanie cyberprzestępców oraz zapobieganie ich działaniom. Zbieranie informacji, wymiana doświadczeń i wspólne wypracowanie dobrych praktyk pozwoliłyby społeczeństwu obywatelskiemu odpowiedzieć na wyzwania jakie systemom prawnym stawia cyberprzestępczość.  

Szkolenie odbyło się 11 czerwca i wzięło w nim udział 24 uczestników. Byli to głównie prawnicy z kancelarii prawnych (adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci), akademicy oraz prokuratorzy. Uczestnicy przyjechali z różnych części kraju jednak większość z nich z Warszawy i Krakowa.

Szkolenie dotyczyło prawnych i technicznych aspektów cyberprzestępczości. Poruszona została tematyka jej zwalczania oraz wykrywania, w tym pozyskiwania dowodów elektronicznych. Głównymi zagadnieniami były: zwalczanie cyberprzestępczości, wyzwania prawne i praktyczne trudności oraz dowody elektroniczne: pozyskiwanie, śledztwo, strona podmiotowa w cyberprzestępstwach, przedstawianie dowodów elektronicznych w sądzie.

Ze strony ERA osobami odpowiedzialnymi za szkolenie byli Laviero Buono, Elizabeth Klopocki oraz Wolfgang Heusel. Ze strony polskich organizatorów projekt był nadzorowany przez adw. Jakuba Jacynę (prezes FAP), adw. Rafała Kosa, adw. Kamila Zawickiego oraz adw. Tomasz Wardyńskiego. Osobami wspierającymi FAP w organizacji szkolenia byli adw. Łukasz Lasek, Karolina Przygoda oraz pani Alicja Leginowicz-Krzywda. W roli prelegentów wystąpili: Cormac Callanan - CEO, Aconite Solutions, Dublin; Stephen Mason - Barrister oraz pracownik naukowy (Associate Research Fellow), Institute of Advanced Legal Studies, Londyn; Goran Oparnica - Dyrektor, INsig2, Zagrzeb; dr hab. Jerzy Kosiński - Młodszy Inspektor, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; adw. Krzysztof Wojdyło - wspólnik, Wardyński i Wspólnicy, Warszawa.

Szkolenie pod nazwą “Basic Training Course on Legal and Technical Aspects of Cybercrime and E-evidence” zostało zorganizowane przez Akademię Prawa Europejskiego (Academy of European Law, “ERA”) oraz Fundację Adwokatury Polskiej (“FAP”, „Fundacja”).

adw. Tomasz Wardyński

Tagi: szkolenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email