Jak skutecznie walczyć z mobbingiem i dyskryminacją w środowisku pracy?

13.06.2013

Choć w środkach masowego przekazu wiele się mówi o zjawisku mobbingu, to jednak nadal niewiele osób decyduje się dochodzić swoim praw w sądzie, gdyż tego typu działania są trudne do udowodnienia, a od ofiary wymagają wiele determinacji i siły psychicznej. W roku 2010 do sądów rejonowych wpłynęło tylko 421 spraw o mobbing, z czego roszczenie uwzględniono częściowo bądź w całości w 16 przypadkach. Z kolei do sądów okręgowych z tego powodu trafiło 141 spraw, z czego zaledwie w 5 sprawach uwzględniono roszczenie.

Problemem od strony prawnej postanowiła zająć się Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej organizując konferencję: „Mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy”, która odbędzie się 15 czerwca br., w budynku Starej Giełdy (Plac Solny 16) we Wrocławiu.

Zazwyczaj mobbing i dyskryminacja nie mają charakteru otwartej, jawnej agresji. Atak na ofiarę przeprowadzany jest środkami manipulacji psychicznej, przy zachowaniu pozorów poprawności relacji, często bez przekraczania formalnych zasad funkcjonowania społecznego w firmie. Mobbing w każdej postaci polega na manipulacji uczuciami ofiary, w celu jej emocjonalnego wyniszczenia. Prześladowca konsekwentnie dąży do tego, aby wywołać i podtrzymywać lęk, poczucie winy lub uczucie poniżenia czy też upokorzenia.

W związku z powyższym idea propagowania tematyki poświęconej tym zagadnieniom ma na celu uaktywnienie dyskusji, jak i wymianę poglądów środowiska prawniczego w poszczególnych częściach naszego kraju. Uczestnicy konferencji będą próbowali też znaleźć rozwiązanie jak skutecznie walczyć z mobbingiem i dyskryminacją w zakładzie pracy.

Konferencja skierowana jest zarówno do praktyków jak i teoretyków w tej dziedzinie. Prelekcje poprowadzą autorytety świata praktyki i nauki, m.in. Anna Makowska, prezes Krajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego, Krzysztof Śmiszek i Karolina Kędziora z Polskiego Towarzystwa Antydyskryminacyjnego, SSN Katarzyna Gonera oraz dr Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

czytaj program:

 

Tagi: komisja, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email