IV Forum Cywilistyczne w Krakowie - zaproszenie

22.05.2015

Ogólnopolska Konferencja Naukowa IV Forum Cywilistyczne "50 lat obowiązywania ustaw: kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego” odbędzie się 12 czerwca w Krakowie. Na Forum zaprasza Ośrodek Badawczy Adwokatury, Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości.

W ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego adwokatów uczestnictwo w konferencji umożliwia otrzymanie 6 punktów.

Konferencja rozpocznie się o godz. 9.30 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Krupniczej 33. Otworzy ją prof. dr hab. Piotr Kruszyński, dyrektor OBA oraz Krzysztof Sobierajski, prezes Sądu Apelacyjnego.

Wykład inauguracyjny pt. "Wszechświat etyczny" wygłosi ks. prof. dr hab. Michał Heller. 

W programie przewidziano dwa panele. W pierwszym poruszane będą tematy: "Bezpośrednie stosowanie prawa UE, a krajowe normy konstytucyjne", "Ochrona dóbr osobistych w orzecznictwie SN", "Sankcje cywilnoprawne". Zaś w drugim rozważane będą następujące zagadnienia: "Odpowiedzialność odszkodowawcza SP – aspekty procesowe", "Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych – kilka uwag o funkcji i biegu terminów", "Zarzuty oparte na prawie UE".

Forum zamknie prof. dr hab. Andrzej Kubas.

Prosimy o poinformowanie o uczestnictwie w konferencji elektronicznie na adresy mailowe Małgorzaty Grzesiak: koordynator.oba@nra.pl z kopią na adres gosia.grzesiak@tlen.pl lub telefonicznie 534-870-616.

(zobacz plakat)

(zobacz formularz zgłoszeniowy)Tagi: konferencja, OBA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email