IV edycja Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego w Łodzi

28.03.2017

IV edycja Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Skarbowego rozpocznie się 22 kwietnia. Studia organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przy Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki. 

Rekrutacja trwa  do 9 kwietnia 2017 r.

Program studiów obejmuje 156 godzin dydaktycznych, na które składają się cztery bloki tematyczne:

1. Elementy obrotu gospodarczego w aspekcie prawa karnego skarbowego,
2. Elementy prawa finansowego i rachunkowości w aspekcie prawa karnego skarbowego,
3. Prawo karne gospodarcze a prawo karne skarbowe,
4. Prawo karne skarbowe – zagadnienia materialne, procesowe i wykonawcze.

(zobacz program)

(zobacz harmonogram)

Studia kończą się egzaminem.

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego, z Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania, także przedstawicieli zawodów prawniczych. Wykładowcami są zarówno dogmatycy prawa, jak i przedstawiciele praktyki: sędziowie Sądu Najwyższego, sędziowie sądów powszechnych wszystkich szczebli, a więc rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi. Zajęcia są prowadzone przez osoby legitymujące się stopniem naukowym co najmniej doktora.

Zajęcia będą prowadzone tylko w soboty, wyjątkowo w niedziele.

Opłata za studia wynosi 3800 zł., uiszczana jest jednorazowo. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzją kierownika Studiów, istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

(szczegóły na stronie UŁ)

Tagi: sudia podyplomowe, prawo karne skarbowe

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email