Instytucja biegłego lekarza w polskim procesie

30.08.2013

2 września br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach odbędzie się konferencja poświęcona ocenie funkcjonowania instytucji biegłego lekarza w polskim procesie.

Przedmiotem konferencji będzie w szczególności refleksja nad funkcjonowaniem instytucji biegłego, w kontekście jego trybu ustanawiania, weryfikacji kandydata na biegłego, wpisu i skreślenia z listy biegłych oraz przedstawienie rozwiązań zmierzających do poprawy jakości pracy biegłych, zarówno w zakresie poziomu wydawanych opinii jak i czasu ich opracowywania.

Konferencja odbędzie się z inicjatywy adw. Romana Kusza, dziekana ORA w Katowicach oraz dr. Jacka Kozakiewicza, prezesa śląskiej izby lekarskiej.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości, sądu apelacyjnego i sądów okręgowych, prokuratury apelacyjnej i okręgowej oraz samorządu lekarskiego. Prowadzącym spotkanie będzie prof. Piotr Kardas.

Czytaj więcej:

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email