Inność, tolerancja, uprzedzenia - zaproszenie na konferencję

10.04.2014

„Inność, tolerancja, uprzedzenia” to tytuł konferencji, na którą zaprasza Naczelna Rada Adwokacka i Komisja Praw Człowieka przy NRA. Całodniowe spotkanie odbędzie się 12 kwietnia w Warszawie.

Prelegenci omówią m.in. kwestię mowy nienawiści od strony psychologicznej, uprzedzeń wobec cudzoziemców w Polsce – w tym także sprawę romską. Poruszany będzie też temat „tęczowych rodzin” i ich sytuacji w sądach polskich, a także problem dyskryminacji ze względu na wiek.

Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego RP w stanie spoczynku, mówić będzie o konstytucyjnych determinantach tolerancji a Justyna Chrzanowska, pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka - o przestępstwach z nienawiści w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z kolei Mirosław Wróblewski, radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawi badania antydyskryminacyjne rzecznika praw obywatelskich na tle europejskim.

W konferencji weźmie udział adw. Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Konferencja będzie miała miejsce w Sali Kolumnowej Pałacu Prymasowskiego przy ul. Senatorskiej 13/15.

Nadal przyjmujemy potwierdzenia udziału w konferencji  wyłącznie e-mailem na adres dzial.osobowy@nra.pl - proszę przesłać je wraz zw swoim adresem korespondencyjnym celem kolportażu dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji.

Zobacz szczegółowy program

 

Tagi: zaproszenie, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email